• HONDA BẮC GIANG
  • Địa chỉ: Tổ dân phố Giáp Sau, Dĩnh Kế, TP Bắc Giang,Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam .
  • Điện thoại: 0941.367.999 
  • Website : http://hondabacgiang.vn/
  • Fanpage : https://www.facebook.com/hondabacgiang/